top of page

כיצד עובד אסופרים קונטרול? 
תוכל להרגיש בהבדל כבר ביום הראשון 

אפשר לקחת אסופרים קונטרול עד 14 ימים אך אפשר

להפסיק לקחת אם הושגה הקלה מוחלטת מהצרבת

עם אסופרים קונטרול תוכלו להנות מהחיים ללא צרבת

עם כמוסה אחת בלבד ביום, אסופרים קונטרול עוזרת לך לשלוט בצרבת שלך

1

הגנה מפני צרבת וריפלוקס

למשך 24 שעות ביממה

עד 24 שעות

אסופרים קונטרול הוכחה קלינית כמקלה על צרבת
בלילה לשנת לילה טובה יותר

לילה

הרגשת ביטחון לצאת לארוחת

ערב או לשתות משהו

כוס קפה

חייך ישובו לקדמותם -

חיים ללא צרבת

איש

אסופרים קונטרול מפחיתה את ייצור חומצת הקיבה ומספקת הקלה למשך כל היום והלילה

משולש

אסופרים קונטרול 20 מ"ג עובדת יותר
זמן בהשוואה לטיפולים אחרים

1-3 שעות
אנטסידים

משך זמן ההשפעה

1-3 שעות

12 שעות
h2 blockers

משך זמן ההשפעה

עד 12 שעות

24 שעות
קופסה של אסופרים קונטרול

משך זמן ההשפעה

עד 24 שעות

bottom of page